Filmhíradó 1933-ból

  • Rólunk/Filmhiradó 1933-ból
  • Aranyossy Mihály
  • 2016. október 30.
  • 607

 

Feltárták a belvárosi templom gótikus alapépítményeit


Az előkerült emlékek tanúsága szerint a templom a 15. században, Zsigmond király uralkodása alatt, teljes egészében csúcsíves stílusban épült. A Mátyás király korabeli, kőből faragott oratórium egyik ablaka az eredeti vasráccsal fennmaradt. A barokk ablak alatt előtűnt a régi gótikus ablak kőkerete. A sekrestye gótikus ablakát később befalazták. Előkerültek a befalazott szentélyablakok gótikus osztókövei is. A sekrestyébe vezető csarnokot csúcsíves ablakok díszítették. A déli homlokzaton napvilágra került az elpusztult előcsarnok pompás ikerkapuja, melynek épen maradt kövei gazdag tagozást mutatnak. Az északi oldalon polcműves díszítésű kapuzatra találtak, melynek csúcsíves mezejét a fölötte lévő barokk ablak kedvéért elvágták.
Forrás: Filmhíradok online