Római rítus rendkívüli formája szerint ünneplő hívek közössége

  • Plébániánk közösségei/Római rítus rendkívüli formája szerint ünneplő hívek közössége
  • Aranyossy Mihály
  • 2017. október 27.
  • 64

Közösségünk 2007 óta, XVI. Benedek pápa „Summorum Pontificum” (http://juventutem.hu/dokumentumok/summorum-pontificum/) kezdetű apostoli levelében foglaltaknak értelmében, Dr. Osztie Zoltán plébános atyának köszönhetően eleinte a Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban, majd 2015-tól a Belvárosi Szent Mihály-templomban vasárnaponként rendszeresen ún. „régi rítusú” szentmisék ünneplésével van jelen.  A közösség a Főplébániához tartozó valamennyi templomban ünnepnapi, ill. hétköznapi szentmisék és zsolozsmák szervezésével, valamint az új rítusú szertartásokon való énekes- és oltárszolgálattal tesz tanúságot a Római Rítus két formája közötti kölcsönösségről. Közösségünket a Gödöllői Premontrei Perjelség (http://premontrei.hu/) papjai látják el, létezését pedig az Introibo Alapítvány (http://juventutem.hu/alapitvany/) támogatja anyagilag.
A római rítus rendkívüli formája szerinti ünneplésből fakadó lelki és közösségi élettel igyekszünk gazdagítani az Anyaszentegyház életét. A liturgikus szolgálaton túl, amely az énekes és oltárszolgálatot jelenti, éves római és hazai zarándoklattal, nyári táborral és sok más programmal szeretnénk elérhetővé tenni a római hagyomány gazdagságából fakadó lelki gyümölcsöket, illetve lehetőséget biztosítani minden érdeklődő számára, a szentmisék látogatásán túl, a közösségi életünkbe való bekapcsolódásra.
Közösségünk részét képezi a Juventutem Magyarország (http://juventutem.hu/) ifjúsági csoport, amely a Foederatio Internationalis Juventutem (http://juventutem.org/) nemzetközi ifjúsági mozgalom magyarországi tagja. Célja elsősorban a rendkívüli forma szerint ünneplő, az iránt érdeklődő fiatalok összefogása, képzése és egyházközségünk életében való részvételének segítése.
Várunk minden érdeklődőt vasárnap 12:00 órakor a Szent Mihály-templomban!

Szkola létszáma: 12 fő
Oltárszolgálat: 16 fő
​Hívek létszáma: kb. 200 fő

További információk:
​Kiss Bertalan elnök (Juventutem Magyarország)
​e-mail: kiss.bertalan@juventutem.hu
​honlap: www.juventutem.hu