Ünnepség a Szent Korona hazatérésének 40. évfordulóján

  • Archívum/Archív események
  • Aranyossy Mihály
  • 2017. december 19.
  • 286

Ünnepség a Szent Korona hazatérésének 40. évfordulóján
a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban
2018. január 5.
 
 
18:00   Harangszó
18:01   Harangszó alatt a papság és az asszisztencia bevonul
18:03   Az amerikai és magyar nemzeti zászló, valamint a Szent Korona másolata a hagyományőrző koronaőrök kíséretében bevonul
18:10   Magyarország himnuszának éneklése orgona kísérettel
18:13   Az USA himnusza
18:15   Őrség passzív része kivonul a sekrestyébe
18:15   Osztie Zoltán plébános úr köszönti a vendégeket, és a testvéregyházak képviselőit
18:20   „Ave Maria” szóló ének orgona kísérettel
18:25   Ünnepi beszéd (honvédelmi miniszter vagy megbízottja)
18:35   Ady Endre „Föl-földobott kő” című versét elmondja Kiss Csinszka Flóra színművész
18:40   Az USA képviselőjének beszéde
18:55   A megjelent egyházak képviselői röviden hálát adnak az Úrnak, és áldást kérnek a Szent Korona hazahozatalában közreműködőkre, a ma megjelentekre, az USA-ra és Magyarországra
19:10   Közös „Miatyánk” ima zárja az eseményt