Hitoktatás

  • Szolgálat/Hitoktatás
  • Aranyossy Mihály
  • 2016. október 30.
  • 625

A katekézis (hitoktatás) az Egyház küldetésének legfontosabb feladata. Ezért igyekszünk a különböző korosztályoknak lehetőséget biztosítani hitünk titkainak elmélyítése érdekében. Ugyancsak ezért vállaljuk a Plébánián kívül több iskolában is a lelki vezetést és a hitoktatást. Ennek megfelelően hitoktatóink az alábbi intézményekben végeznek hitoktatást.

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium:
(1053 Budapest, Papnövelde u. 4.)
Hitoktatás a 7. osztályban
Hitoktató: Pump Edit

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium:
(1053 Budapest, Papnövelde u. 4.)
Hitoktatás a 8. osztályban.
Hitoktató: Pap István

Eötvös József Gimnázium:
(1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.)
Hitoktatás a 7-8. osztályban
Hitoktató: Pap István

Váci utcai Ének-Zene tagozatos Általános Iskola:
(1056 Budapest, Váci u. 43.)
Hitoktatás az 1 - 8. osztályban.
Hitoktató: Pap István

Veres Pálné Gimnázium:
(1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.)
Hitoktatás a 7. osztályban.
Létszám: 13 fő
Tananyag: Érték(t)rend - munkatanköny 7. osztályos fiatalok részére, Ecclesia Hittankönyvek, Budapest-Vác 2016.
Hitoktató: Dr. Osztie Zoltán

Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom altemploma:
(1056 Budapest, Március 15. tér)
Hitoktatás felnőttek számára minden hétfőn 18:00 órakor
Létszám: 30 fő
Tananyag: Bibliamagyarázat, Lukács evangéliuma
Hitoktató: Dr. Osztie Zoltán

Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom altemploma:
(1056 Budapest, Március 15. tér)
Hitoktatás az ifjúság számára (középiskolások és egyetemisták) minden hétfőn 19:00 órakor
Létszám: 12 fő
Tananyag:

  • A történelmi egyházak teológiája és liturgiája
  • Imádság és böjt; harc a gonosz ellen
Hitoktató: Dr. Osztie Zoltán


További információk a hitoktatással kapcsolatban:
telefon: +36-1-318-3108
e-mail: belvarosiplebania@gmail.com