Hirdetések - 2017. december 31.

 • Archívum/Archív hirdetések
 • Aranyossy Mihály
 • 2017. december 30.
 • 241

2017. december 31.
Szentcsalád vasárnapja
Liturgia

Hétfőn Szűz Mária, Isten anyja ünnepe, parancsolt ünnep
Szombaton Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe lesz
 
 1. Az év végi hálaadó szentmise és plébánosi beszámoló 2017. december 31-én (vasárnap) 18:00 órakor lesz. A szentmise után Bíró László püspök atya megáldja és megnyitja a szentségimádás-kápolnát. Az esti 20:30 órai szentmise elmarad. Éjfélkor megkezdődik a folyamatos szentségimádás. Az első héten a hétköznapokon az állandó részvétel majdnem teljesen biztosított, a hét végére azonban várjuk a további jelentkezéseket. Kérjük a testvéreket, hogy kísérjék figyelemmel a honlapon látható beosztást, melyből kiderül, hogy mely időpontokban nincs még jelentkező. A szentségimádásra a plébánia honlapján keresztül, illetve közvetlenül a http://orokimadas.belvarosiplebania.hu internetes címen történő, regisztrációt követő belépéssel, valamint telefonon és személyesen is lehet jelentkezni.
 2. 2018. január 1-én (hétfő) Szűz Mária, Isten anyja ünnepén vasárnapi miserend lesz. A 10:00 órai, ünnepi főpapi szentmisét Bíró László püspök atya mutatja be. 16:00 és 18:00 órakor az olasz, és az angol nyelvű szentmiséket is megtartjuk. Az az este 20:30 órai szentmise azonban elmarad.
 3. 2018. január 2-án (kedden) 18:00 órától a Szent Mihály templomban –amelynek lelkipásztori szolgálatát január 1-től  a Gödöllői Premontrei Perjelség látja el– az elváltakért és egyedül élőkért mutat be szentmisét Dr. Osztie Zoltán plébános atya, aki ezt követően a Szent Kinga teremben a hit és erkölcs kapcsolatáról beszélget a közösség tagjaival.
 4. Szeretetláng imaóráinkat az új évben keddi napokon 16:00 órától tartjuk. Az imaórát a továbbiakban nem a Szent Mihály templomban, hanem itt a Főtemplomban. Az első imaórára idén Vízkereszt után, január 9-én kerül sor.
 5. A Szent Korona visszaszolgáltatásának 40. évfordulója alkalmából január 5-én (pénteken) 18:00 órakor emlékmise lesz templomunkban.
 6. A Szent Efrém Férfikar „Orientale Lumen” című hangverseny-sorozatának „Ortodox karácsony” elnevezésű hangversenyére január 6-án (szombaton) este 18:30 órakor kerül sor.
 7. Örömmel tapasztaltuk, hogy kérésünkre a kedves testvérek, akiknek tudomásuk van arról, hogy nem szerepelnek egyházközségünk nyilvántartásában, a plébániánkhoz való kapcsolódás érdekében sokan megadták személyes elérhetőségükre szolgáló adataikat. Ezen a hétvégén még a könyves asztalon találhatók az üres, kitölthető adatlapok, kérjük, hogy akik még szeretnének feliratkozni, ma, illetve holnap tegyék meg.
 8. Heti hirdetéseink a plébánia honlapján, a hirdetőtáblán, valamint a könyves asztalon elhelyezett szórólapokon is olvashatók.