Elváltak és egyedül élők közössége

  • Plébániánk közösségei/Elváltak és egyedül élők közössége
  • Aranyossy Mihály
  • 2017. október 17.
  • 187

Az Elváltak és Egyedül Élők Közössége számára immár nyolcadik éve ad otthont és lelki támogatást, vezetést a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia. Az ötlet és a kezdeményezés az Emmanuel Közösség „AVE kurzus”-ához fűződik, ahol egy, az elváltak részére tartott lelkigyakorlatot követően többen keresték a lehetőséget, hogy rendszeresen, közösen szentmisén, majd azt követően életállapotukban őket megerősítő közösségi programon vegyenek részt. Ennek a kívánságuknak teljesülését a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánián Dr. Osztie Zoltán plébános atya támogatása tette lehetővé, és így Herpy György atya 2010-től hosszú éveken át látta el a közösséggé fejlődő csoport vezetését.
A résztvevők első élménye az éppen akkor bekövetkezett nagy felfedezéshez fűződik. A Belvárosi Nagyboldogasszony Főtemplomban ugyanis több évszázados rejtettségből, a vakolat alól éppen akkor került napvilágra egy művészettörténeti szenzáció, a Szűz Máriát a kis Jézussal ábrázoló, 14. században készült Trónoló Madonnát ábrázoló freskó, amely a középkori itáliai trecento festészet legkiválóbb alkotásaival egyenértékű mű. A csoport tagjai úgy érezték, hogy ez az esemény valamiképpen az ő élethelyzetüket és vágyaikat szimbolizálja: a „befalazottságból” a napvilágra kerülés óhaját.
2015-től György atya nyugállományba vonulását követően a közösség vezetését Bitter Lajos a plébánia pasztorális tanácsadó-lelkigondozója és lelkipásztori kisegítője vette át. A havi első keddi együttlétek töretlenül folytatódtak, nem mulasztva el természetesen a közös szentmiséket sem. Július és augusztus hónap kivételével minden hónap első keddjén, a budapesti Szent Mihály Templomban (1056 Budapest, Váci u. 47/b.) 18:00 órakor kezdődő szentmisét az elváltakért és egyedül élőkért mutatják be. A szentmisét közösségi együttlét és megbeszélés követi a közeli Szent Kinga teremben (1053 Budapest V., Egyetem tér 5. I/5.). A program pszichológiai és teológiai vezetéssel általában valamilyen konkrét témához kapcsolódik. Ilyenek például a megbocsátás, a szégyen, az élethossziglani fejlődés, az érzelmek szerepe életünkben stb., de személyes lelki beszélgetésekre, vagy akár házasságjogi kérdések tisztázására is lehetőség van. Mindezek mellett kötetlen együttlétek, beszélgetés, szeretetvendégség, sőt szezon végén zarándoklat is szerepel a tervben.
A csoport nyitott, nemcsak elváltak, hanem egyedül élők is tagjai lehetnek, vagy bárki, aki magát egyedülállónak érzi. Mindazok látogathatják, akik lelkiekben töltekezni, hitükben, személyiségükben fejlődni, és nem utolsó sorban nehézségeikkel, problémáikkal való megküzdésben lelki segítséget kapni szeretnének.
 
Kapcsolat: Bitter Lajos
telefon: +36-30-591-2601
e-mail: prorsus@t-online.hu
 
 
Fontos:
Lelki segítségnyújtás, támogatás

Mindannyiunk életében előfordulnak olyan helyzetek, melyekben a meghallgatás, közös, együttérző gondolkodás ad lehetőséget arra, sőt, szükséges ahhoz, hogy az előttünk álló nehézséggel megküzdjünk, életutunkon előbbre jussunk, hitünkben erősödjünk. Ehhez adunk segítséget egyénileg és csoportfoglalkozás keretében.
Jelentkezés hétfőn 09:00 – 12:00, és szerdán 14:00 – 17:00 óra között a 30-591-2601-es telefonon.