A Keresztény Értelmiségiek Szövetségéről általában

  • Plébániánk közösségei/KÉSZ Belvárosi Csoport
  • Aranyossy Mihály
  • 2016. október 30.
  • 428

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) egy olyan országos civil keresztény, ökumenikus szervezet, amely egyesületi formában működik 1989 óta. Jelenleg az összesen 69 helyi csoportjával a legnagyobb ilyen jellegű társadalmi szervezet Magyarországon. A KÉSZ hivatása, hogy a keresztény kinyilatkoztatás egészét őrizze, és annak megfelelő megoldásokat dolgozzon ki a társadalom által fölvetett mai problémákra alternatívákat kínálva ezzel a társadalom számára. Ez a feladat az egyházközségek, gyülekezetek mellé rendeli a KÉSZ-t, és kettős irányt határoz meg a munkája számára. Egyrészt egy belső misszió: a keresztény értelmiségnek adja vissza az önbecsülését, kellő tartását és ehhez a hitbeli értelmiségi szintű tájékozottságát. Másrészt egy külső misszió: a társadalom felé képviseli a keresztény megoldási lehetőségeket az élet minden területén. A KÉSZ valóban értelmiségi közösség, mert minden társadalomnak szüksége van értelmiségi rétegre, amely vállalja az „írástudók felelősségét” Isten előtt és minden lehetséges eszközzel hirdeti, terjeszti Krisztus üzenetét az egyházi és a közélet minden területén. Fontos és kiemelt felülete e tevékenységünknek online folyóiratunk, a JEL újság (www.jelujsag.hu), mely 1989 óta fórumot biztosít a konzervatív értékrendet képviselőknek, a keresztény és nemzeti elkötelezettségű tollforgatóknak, képzőművészeknek.
Ennek megfelelően a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége belvárosi csoportjának elsődleges célja, hogy a helyi társadalomban és a szűkebb környezetét alkotó kisközösségekben, itt Budapest szívében képviselje a keresztény értékeket, kulturális és nemzeti hagyományainkat. Célunk, hogy egyházközségeink, gyülekezeteink pezsgő életét segítsük, lelkészeink szolgálatát támogassuk. Fontos számunkra a magyar nemzet érdekeinek védelme, egységének munkálása, a határon túli testvéreinkkel való személyes kapcsolattartás. Rendezvényeinkkel a keresztény kultúra ápolását is szolgáljuk (előadások, kiállítások, hangversenyek, szabadegyetemek, bálok szervezése). Munkánkkal vállaljuk a közéletiséget, a szociális tevékenységünkkel pedig a rászorulók mellé állunk.
 
A KÉSZ Belváros által 2018. első félévében tervezett rendezvények a plébániai Szent Kinga Otthonban:
2018. január 23. (kedd) 18:00 óra: Prof. Dr. Váralljai Csocsán Jenő, szociológus, művészettörténész, görögkatolikus pap, az Oxfordi Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára: A turini lepel és Magyarország

2018. február 20. (kedd) 18:00 óra: Kiszelly Zoltán, politológus, elemző: Közügyek, aktuális kérdések az új esztendőben

2018. március 20. (kedd) 18:00 óra: Dr. Solymosi József történész, a HM HIM Hadtörténeti Levéltár főlevéltárosa: 170 éve történt…

2018. április 17. (kedd) 18:00 óra: Dr. habil. Simándi Irén, történész, c. egyetemi tanár: A választójog alakulása Magyarországon
 
2018. január 27-én (szombaton)  10:00 órától szentmise keretében emlékezünk a 150 éve született vitéz nagybányai Horthy Miklós néhai kormányzónkra és kedves menyére, munkatársára a 100 éve született özv. Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona grófnőre a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban!
 
A Belvárosi Csoport elérhetőségei:
Dr. Zachar Péter Krisztián elnök
E-mail: belvarosi.kesz@gmail.com
Honlap: www.keesz.hu
Folyóirat: www.jelujsag.hu