A Keresztény Értelmiségiek Szövetségéről általában

  • Plébániánk közösségei/KÉSZ Belvárosi Csoport
  • Aranyossy Mihály
  • 2016. október 30.
  • 321

Országos civil keresztény szervezet, amely egyesületi formában működik 1989 óta. 84 helyi csoportjával a legnagyobb ilyen jellegű társadalmi szervezet az országban. Ereje az említett helyi csoportjaiban van, amik behálózzák az egész országot.Nevében a lényeg: keresztény, azaz krisztusi, s mint ilyen ökumenikus. Minden krisztushívőt hív soraiba. Értelmiségi közösség, mert minden társadalomnak szüksége van értelmiségi rétegre, amely vállalja az „írástudók felelősségét” Isten előtt. Értelmiségi köreinkben közhely, hogy éppen az értelmiségiek árulása folytán jutott dekadens fázisba a jóléti, liberális társadalmak többsége. Az értelmiségnek vezetnie kell, hiszen érteni akaró és a folyamatokat „értő” emberek közössége, akiknek kezükbe kell venniük a sorsunk alakítását, azzal a tudattal, hogy munkájukkal Istennek tartoznak számadással. Végül szövetsége tömörült személyekből áll a KÉSZ, mert tudjuk: „egységben az erő”, elszigetelten nem lehet sem kereszténynek, sem értelmiséginek lenni. Küldetésünk az evangelizáció, azaz minden Isten törvénye szerint lehetséges eszközzel hirdetjük és terjesztjük Krisztus üzenetét az egyházi és a közélet minden területén. Célunk, hogy egyházközségeink, gyülekezeteink pezsgő életét segítsük, lelkészeink szolgálatát támogassuk.
Fontos számunkra a magyar nemzet érdekeinek védelme, egységének munkálása, a határon túli testvéreinkkel való személyes kapcsolattartás.
Rendezvényeinkkel a keresztény kultúra ápolását is szolgáljuk (előadások, kiállítások, hangversenyek, szabadegyetemek, bálok szervezése). Munkánkkal vállaljuk a közéletiséget, a szociális tevékenységünkkel pedig a rászorulók mellé.

A Belvárosi Csoport elérhetőségei:
Dr. Zachar Péter elnök
E-mail: belvarosi.kesz@gmail.com