A Budapest-Belvárosi Főplébánia liturgikus rendje

  • Szolgálat/Liturgia
  • Aranyossy Mihály
  • 2016. október 30.
  • 951

Liturgia:

A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint a liturgia "csúcs és forrás". Ennek magyarázata, hogy a liturgia az Egyház legmagasabb rendű életmegnyilvánulása, melyből minden ereje forrásozik, s mely felé minden törekvése tart. Hiszen a liturgia kettős jelenlétet valósít meg: egyrészt benne Krisztus maga van jelen, másrészt vértelenül (szentségi módon), de valóságosan az Ő áldozata is jelenvalóvá válik. A színek (kenyér és bor) alatt Jézus minden szentmisében megjeleníti keresztáldozatát, önátadását, melyből részesedhetünk. Magunkhoz véve áldozati testét és vérét (szentáldozás) vele egyesülünk. A kereszthalál, az utolsó vacsora és a szentmise összefüggése nyilvánvaló: Jézus Krisztus a kereszten életét adta értünk és a mi üdvösségünkért. Az utolsó vacsorán elővételezte önátadását, hogy ezzel az idők végezetéig jelenvalóvá tegye minden nemzedék számára, hiszen Ő mindenkié (nemcsak kortársainak szólt életáldozata). Az utolsó vacsorai parancs pedig a jövőbe tekintő terv része: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" Az Egyház engedelmes: a szentmisében akarata szerint emlékezik rá. A lényeg tehát, egy és ugyanaz: Krisztus maradéktalan önátadása. A különbség csak az odaadás módjában van: a kereszt oltárán a maga véres valóságában, az utolsó vacsorán és azt megjelenítve az Egyház liturgiájában (jelesen a szentmisében, de a többi szentségekben is) pedig a szent színek alatt adja önmagát nekünk. Megvalósul Jézus szava: "Aki eszi az én testemet és issza a én véremet, bennem marad és én őbenne." (Jn 6,56) Ez az egymásban levés a szeretet igazi titka és értelme. Az Egyház missziójának, küldetésének célja is az, hogy Krisztushoz vezesse az embert. A liturgia méltó végzése tehát a legmagasabb rendű szolgálatunk az emberek üdvéért. Joggal figyelmeztet tehát II. János Pál pápa Eucharisztikus enciklikájában: gondos tisztelettel vegyük körül az ünneplésben legdrágább kincsünket az Oltáriszentséget, mert az Krisztus maga. Ezért fordítjuk a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánián is a legnagyobb gondot a tudatos, tevékeny és gyümölcsöző liturgia végzésére.