Historia Kościoła Śródmiejskiego

  • 27.10.2016


Jest to najstarszy kościół Budapesztu. Zbudowany został za pierwszego króla Węgier, św. Stefana na murach rzymskiej twierdzy wojskowej – Contra Aquincum castrum (294 r.n.e.). Jedna ze ścian kościołä romańskiego przetrwała w wieżypołudniowej, a ręcznie ciosane bloki kamienne, które z niej pozostały, słążą jako fundament widocznego dziś kościoła.

Mury siągają pamięci tysiącletniej historii Węgier i noszą ślady stylów minionych czasów.

Portale są dziełem późnego gotyku, zaś arkady są romańskie.

Pośród gotyckich wnęk do siedzenia zachowała się turecka nisza modlitewna (mihrab). W głównym ołtarzu możemy podziwiać XX-wieczny tryptyk.

Podobnie jak cały kraj, kościół ten również nosi đlady historychnych burz: najazdu tatarskiego (1243), 150-letniego panowania tureckiego (1511-1686), walk narodowowyzwoleńczych i II. wojny światowej, która nieomal obróciłä świątynię w gruzy. Jednak rany goiły się zawsze i dalej, pośród coraz to piękniejszych ścian mogły rozbrziewać pieśni głoszące chwałę Bożą.

W przeszłości w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny miały miejsce ważne uroczystości. Według tradycji, tutaj w roku 1211 odbyły się zaręczyny królewny węgierskiej – Św. Elżbiety – z synem margabiego turyńskiego. Wielki król węgierski. Maciej często przebywał w gotyckim oratorium zbudowanym jeszcze przez króla Zygmunta (1395-1437). W ubiegłym wieku w tym miejscu dyrygował wykonaniem swoich utworów Franciszek Liszt. Pośród tych ścian pod jego batutą zabrzmiała por az pierwszy cudownie piękna Missa Choralis. Właśnie dlatego rok 1986, ogłoszony rokiem Liszta, był ważnym świętem nie tylko dla Węgier, ale i dla naszego kościoła.

W niedawnych badaniach archeologicznych udało się dotrzeć do fundamentów rzymskiej twierdzy Aquincum, która znajdowała się właśnie w tym miejscu w czasach starożytnych. W roku 2010 znaleziono za ścianą fresk Madonny i fresk postaci biskupa (być może św. Gellerta, pierwszego biskupa Węgier) z XIV. wieku.